Разположение на етажите

Партерен етаж

Съдържание
Чиста площ
Общи части
Обща площ
Описание
Партерен етаж
магазинна площ
36.57
14.92
51.49
 
ресторант
542.81
225.91
768.72
 

Етаж 1

Съдържание
Чиста площ
Общи части
Обща площ
Описание
Първи етаж
Апартамент 1
85.47
32.33
117.80
кухня/дневна, две спални, две бани с wc, коридор и тераса
Апартамент 2
75.67
28.053
103.72
кухня/дневна, спалня, баня с wc, коридор и две тераси
Апартамент 3
41.74
15.47
57.21
кухня/дневна, баня с wc, коридор и тераса
Апартамент 4
41.74
15.47
57.21
кухня/дневна, баня с wc, коридор и тераса
Апартамент 5
41.74
15.47
57.21
кухня/дневна, баня с wc, коридор и тераса
Апартамент 6
41.74
15.47
57.21
кухня/дневна, баня с wc, коридор и тераса
Апартамент 7
41.88
15.52
57.40
кухня/дневна, баня с wc, коридор и тераса
Апартамент 8
47.56
18.35
65.91
кухня/дневна, баня с wc, коридор и тераса
Апартамент 9
41.87
16.15
58.02
кухня/дневна, баня с wc, коридор и тераса
Апартамент 10
41.87
16.15
58.02
кухня/дневна, баня с wc, коридор и тераса
Апартамент 11
40.37
15.57
55.94
кухня/дневна, баня с wc, коридор и тераса
Апартамент 12
42.58
16.43
51.01
кухня/дневна, баня с wc, коридор и тераса
Апартамент 13
41.74
16.10
57.84
кухня/дневна, баня с wc, коридор и тераса
Апартамент 14
41.74
16.10
57.84
кухня/дневна, баня с wc, коридор и тераса
Апартамент 15
41.74
16.10
57.84
кухня/дневна, баня с wc, коридор и тераса
Апартамент 16
41.74
16.10
57.84
кухня/дневна, баня с wc, коридор и тераса
Апартамент 17
75.67
29.19
104.86
кухня/дневна, спалня, баня с wc, коридор и две тераси

Етаж 2
Съдържание
Чиста площ
Общи части
Обща площ
Описание
Втори етаж
Апартамент 18
85.47
32.33
117.80
кухня/дневна, две спални, две бани с wc, коридор и тераса
Апартамент 19
52.10
19.31
71.41
кухня/дневна, спалня, баня с wc, коридор и две тераси
Апартамент 20
41.74
15.47
57.21
кухня/дневна, баня с wc, коридор и тераса
Апартамент 21
41.74
15.47
57.21
кухня/дневна, баня с wc, коридор и тераса
Апартамент 22
41.74
15.47
57.21
кухня/дневна, баня с wc, коридор и тераса
Апартамент 23
41.74
15.47
57.21
кухня/дневна, баня с wc, коридор и тераса
Апартамент 24
41.88
15.52
57.40
кухня/дневна, баня с wc, коридор и тераса
Апартамент 25
41.56
18.35
65.91
кухня/дневна, баня с wc, коридор и тераса
Апартамент 26
41.87
16.15
58.02
кухня/дневна, баня с wc, коридор и тераса
Апартамент 27
41.87
16.15
58.02
кухня/дневна, баня с wc, коридор и тераса
Апартамент 28
40.37
15.57
55.94
кухня/дневна, баня с wc, коридор и тераса
Апартамент 29
42.58
16.43
59.01
кухня/дневна, баня с wc, коридор и тераса
Апартамент 30
41.74
16.10
57.84
кухня/дневна, баня с wc, коридор и тераса
Апартамент 31
41.74
16.10
57.84
кухня/дневна, баня с wc, коридор и тераса
Апартамент 32
41.74
16.10
57.84
кухня/дневна, баня с wc, коридор и тераса
Апартамент 33
41.74
16.10
57.84
кухня/дневна, баня с wc, коридор и тераса
Апартамент 34
52.10
20.10
72.20
кухня/дневна, спалня, баня с wc, коридор и две тераси

Етаж 3
Съдържание
Чиста площ
Общи части
Обща площ
Описание
Трети етаж
Апартамент 35
85.47
32.33
117.80
кухня/дневна, две спални, две бани с wc, коридор и тераса
Апартамент 36
64.71
23.98
88.69
кухня/дневна, спалня, баня с wc, коридор и две тераси
Апартамент 37
41.74
15.47
57.21
кухня/дневна, баня с wc, коридор и тераса
Апартамент 38
41.74
15.47
57.21
кухня/дневна, баня с wc, коридор и тераса
Апартамент 39
41.74
15.47
57.21
кухня/дневна, баня с wc, коридор и тераса
Апартамент 40
41.88
15.52
57.40
кухня/дневна, баня с wc, коридор и тераса
Апартамент 41
47.56
18.35
65.91
кухня/дневна, баня с wc, коридор и тераса
Апартамент 42
41.87
16.15
58.02
кухня/дневна, баня с wc, коридор и тераса
Апартамент 43
41.87
16.15
58.02
кухня/дневна, баня с wc, коридор и тераса
Апартамент 44
40.37
15.57
55.94
кухня/дневна, баня с wc, коридор и тераса
Апартамент 45
42.58
16.43
59.01
кухня/дневна, баня с wc, коридор и тераса
Апартамент 46
41.74
16.10
57.84
кухня/дневна, баня с wc, коридор и тераса
Апартамент 47
41.74
16.10
57.84
кухня/дневна, баня с wc, коридор и тераса
Апартамент 48
41.74
16.10
57.84
кухня/дневна, баня с wc, коридор и тераса
Апартамент 49
64.71
24.96
89.67
кухня/дневна, спалня, баня с wc, коридор и две тераси

Етаж 4
Съдържание
Чиста площ
Общи части
Обща площ
Описание
Четвърти етаж
Апартамент 50
85.47
32.33
117.80
кухня/дневна, две спални, две бани с wc, коридор и тераса
Апартамент 51
67.01
24.84
91.85
кухня/дневна, спалня, баня с wc, коридор и две тераси
Апартамент 52
41.74
15.47
57.21
кухня/дневна, баня с wc, коридор и тераса
Апартамент 53
41.74
15.47
57.21
кухня/дневна, баня с wc, коридор и тераса
Апартамент 54
41.88
15.52
57.40
кухня/дневна, баня с wc, коридор и тераса
Апартамент 55
47.56
18.35
65.91
кухня/дневна, баня с wc, коридор и тераса
Апартамент 56
41.87
16.15
58.02
кухня/дневна, баня с wc, коридор и тераса
Апартамент 57
41.87
16.15
58.02
кухня/дневна, баня с wc, коридор и тераса
Апартамент 58
40.37
15.57
55.94
кухня/дневна, баня с wc, коридор и тераса
Апартамент 59
42.58
16.43
59.01
кухня/дневна, баня с wc, коридор и тераса
Апартамент 60
41.74
16.10
57.84
кухня/дневна, баня с wc, коридор и тераса
Апартамент 61
41.74
16.10
57.84
кухня/дневна, баня с wc, коридор и тераса
Апартамент 62
67.01
25.85
92.86
кухня/дневна, спалня, баня с wc, коридор и две тераси

Етаж 5
Съдържание
Чиста площ
Общи части
Обща площ
Описание
Пети етаж
Апартамент 63
85.47
32.33
117.80
кухня/дневна, две спални, две бани с wc, коридор и тераса
Апартамент 64
67.01
24.84
91.85
кухня/дневна, спалня, баня с wc, коридор и две тераси
Апартамент 65
41.74
15.47
57.21
кухня/дневна, баня с wc, коридор и тераса
Апартамент 66
41.88
15.52
57.40
кухня/дневна, баня с wc, коридор и тераса
Апартамент 67
47.56
18.35
65.91
кухня/дневна, баня с wc, коридор и тераса
Апартамент 68
41.87
16.15
58.02
кухня/дневна, баня с wc, коридор и тераса
Апартамент 69
41.87
16.15
58.02
кухня/дневна, баня с wc, коридор и тераса
Апартамент 70
40.37
15.57
55.94
кухня/дневна, баня с wc, коридор и тераса
Апартамент 71
42.58
16.43
59.01
кухня/дневна, баня с wc, коридор и тераса
Апартамент 72
41.74
16.10
57.84
кухня/дневна, баня с wc, коридор и тераса
Апартамент 73
67.01
25.85
92.86
кухня/дневна, спалня, баня с wc, коридор и две тераси
склад 1
4.54
1.94
6.49
складово помещение
склад 2
4.54
1.94
6.49
складово помещение
склад 3
4.54
1.94
6.49
складово помещение
склад 4
4.54
1.94
6.49
складово помещение

Терасовиден етаж
Съдържание
Чиста площ
Общи части
Обща площ
Описание
Терасовиден етаж
Апартамент 74
85.47
30.44
115.91
кухня/дневна, две спални, две бани с wc, коридор и тераса
склад 2
29.98
12.11
42.08
складово помещение
склад 3
20.90
8.44
29.34
складово помещение
склад 4
13.76
5.56
19.31
складово помещение
склад 5
13.76
5.56
19.31
складово помещение
склад 6
13.76
5.56
19.31
складово помещение
склад 7
13.76
5.56
19.31
складово помещение
склад 8
13.39
5.40
18.8
складово помещение
склад 9
13.51
5.46
18.96
складово помещение
склад 10
13.27
5.36
18.63
складово помещение
склад 11
4.75
1.92
6.67
складово помещение
склад 12
16.69
6.73
23.43
складово помещение
ателие 1
106.00
41.93
147.94
ателие
ателие 2
98.30
40.48
138.78
ателие